Dr. Murat Artıran. Araştırma Ölçekleri (Open Source)

Ergenler için Temel Psikolojik İhtiyaçlar temelinde İrrasyonel İnanışlar Ölçeği ADÖB-A

REBT with context of basic psychological needs: RESD-A Scale

Ölçek makalesine ulaşmak için Tıklayınız Cambridge University Press

Ölçeğe ulaşmak için TIKLAYINIZ


Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması

Ölçeğe ulaşmak için TIKLAYINIZ (Ölçek makalenin Ek’inde bulunmaktadır)


Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği UZUN FORMU (76 madde)

Ölçek Türkçe’ye adaptasyon çalışması makalesine ulaşmak için Tıklayınız Journal of Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapy

Ölçeğe ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dr. Murat Artıran, Türkçe Yayınlar

The Adaptation of Shortened General Attitudes and Beliefs Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study (Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması)

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Otomatik Düşüncelerin Yordayıcılığı: Umut ve Umutsuzluk Farkı

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Özel Eğitim Öğretmenlerinde Negatif Düşüncelerin Tükenmişlik

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Motivasyon Unsurlarının Ergenlerde Öznel İyi Oluşa Etkileri

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.