Dr. Murat Artıran, Türkçe Yayınlar

The Adaptation of Shortened General Attitudes and Beliefs Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study (Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması)

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Otomatik Düşüncelerin Yordayıcılığı: Umut ve Umutsuzluk Farkı

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Özel Eğitim Öğretmenlerinde Negatif Düşüncelerin Tükenmişlik

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Motivasyon Unsurlarının Ergenlerde Öznel İyi Oluşa Etkileri

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Murat Hocamız EABCT Kongresi ve irrasyonel inanışlar

Murat Hocamız EABCT Kongresinde ruminasyon ve irrasyonel inanışları anlatacak

48’inci Avrupa Davranışsal ve Bilişsel Terapiler Birliği Kongresi 5-8 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan’ın Soyfa kentinde yapılacak. Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Direktörümüz Dr. Murat Artıran kongrede ruminasyon ve irrasyonel inanışlar konusunda bir konuşma yapacak.

images-3