BDT Eğitimi. Dr.Murat Kaan Artıran

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Dr. Murat K. Artıran tarafından Rasyonel Psikoloji Enstitüsü’nde verilen BDT Eğitimleri yıl boyu sürmektedir.

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Albert Ellis Ensitüsü‘nün Yetkili Türkiye Merkezi’dir. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin ilk çıkışı Dr. Albert Ellis’in 1955 yılında ortaya koyduğu Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi ile olmuştur. Günümüzde kullanılan ismi ile Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ABC MODELİ çerçevesinde danışanların ruhsal bozukluklarında tedavi amacı ile formülize edilen bir modeldir. Bilişsel Davranışçı Terapi de ABC Modeli temelinde Aaron Beck tarafından oluşturulmuş benzer bir terapi yaklaşımıdır. Rasyonel Psikoloji Enstitüsü‘nde Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri birlikte verilir. Yani hem Dr. Albert Ellis hem de Aaron Beck yaklaşımları öğretilir.

Program hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi

Dr. Murat Artıran’ın geliştirdiği KU-M-BDT Eğitimi

Kültürümüze Uyumlu MOTİVASYONEL BİLİŞSEL DUYGUCU TERAPİ

Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi Dr. Murat Artıran’ın 2013 yılından beri üzerinde çalıştığı bir terapötik yaklaşımdır. İçerisinden Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT), Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Öz Belirlenim Kuramı (ÖBK)/Pozitif Psikoloji, Victor Frank’ın anlam üzerine yaptığı eserleri, ve kültürel unsurları (huzur, barış, sevgi, Sufizm) içeren bir terapi şeklidir.

Terapinin 6 tane hedefi vardır:

1- Kişilere fonksiyonel hale getirmek (BDT)

2- Kişilerde felsefik değişimi ve bilimsel düşünme alışkanlığını sağlamak (RDDT)

3- Motivasyonlarını artırmak (ÖBK)

4- Hayatlarında ‘anlamlı’ olan şeyleri yapmalarını sağlatmak (V. Frank öğretisi)

5- Huzurlu ve kendileri ve diğerleri ile barış içinde bir yaşama erişmelerine yardımcı olmak

6- Sevilmek, sevmek üzerine duygusal kazanımlara varmalarını sağlamak (Sufizm)

Program hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Yöntemler ve Kullanılan Teknikler:

Bu amaçlara ulaşmak için kültürel unsular değerlendirilir, RDDT ve BDT’nin bilişsel değişim için kullandığı yöntemler kültürel açıdan değerlendirilir, motivasyonel teknikler kullanılır.

Link: Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi (M-BDT)

RD&BDT Eğitimleri

RDDT & BDT Uygulamalı Terapi Eğitimleri

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Eğitimi & Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Link: Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi