Dr. Murat Artıran. Uluslararası Yayınlar

REBT with context of basic psychological needs: RESD-A Scale

Makaleye ulaşmak için Tıklayınız


Mediational role of rumination and reflection on irrational beliefs and distress

Makaleye ulaşmak için Tıklayınız


A Turkish Translation of a Measure of Irrational and Rational Beliefs: Reliability, Validity Studies and Confirmation of the Four Cognitive Processes Model

Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy (2020) Cite this article

Makaleye ulaşmak için Tıklayınız

Dr. Murat Artıran, Türkçe Yayınlar

The Adaptation of Shortened General Attitudes and Beliefs Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study (Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması)

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Otomatik Düşüncelerin Yordayıcılığı: Umut ve Umutsuzluk Farkı

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Özel Eğitim Öğretmenlerinde Negatif Düşüncelerin Tükenmişlik

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Motivasyon Unsurlarının Ergenlerde Öznel İyi Oluşa Etkileri

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.