Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi

İngilizcesi Motivational Cognitive Affective Therapy olan Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi, Dr. Murat Artıran tarafından ortaya koyulmuş olan yeni bir terapi ekolüdür. Temellerini, bilişsel davranışçı terapi, rasyonel duygucu davranışçı terapi, Sufizm, kültürel unsurlar, söylem analizi, Logo terapi, pozitif psikoloji ve öz belirlenim kuramından alır. Özellikleri arasında hedef odaklı olması, hedeflerin belirli olması vardır. Anlam, huzur / barış, sevgi ve üç temel psikolojik ihtiyaç hedeflerine danışanı ulaştırmaya çalışırı. Bunu yaparken düşünsel ve duygusal teknikleri kullanır, ve ilaveten danışanın özel beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarır.

Batı kökenli psikoterapi ekollerine alternatif olarak ortaya koyulmuştur. İnsanı kültürel unsurları ile anlamak, öyküsünü dinlemek, söylem analizini yapmak, hedeflere yöneltmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve hedeflere giden yolda kendisine engel olan düşünsel ve duygusal süreçleri düzenlemek MBDT’nin içeriğini oluşturur.