Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi MBDT

MBDT

İngilizcesi Culturally Adaptable Motivational Cognitive Affective Therapy olan Kültüre Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi (KU- MBDT Terapisi), Dr. Murat Artıran tarafından ortaya koyulmuş olan yeni bir terapi ekolüdür. Temellerini, bilişsel davranışçı terapi, rasyonel duygucu davranışçı terapi, Sufizm, kültürel unsurlar, söylem analizi, Pozitif Psikoloji ve Öz belirlenim Kuramı’ndan alır. Özellikleri arasında hedef odaklı olması, hedeflerin belirli olması vardır. Anlam, huzur / barış, sevgi ve üç temel psikolojik ihtiyaç hedeflerine danışanı ulaştırmaya çalışırı. Bunu yaparken düşünsel ve duygusal teknikleri kullanır, ve ilaveten danışanın özel beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarır.

Batı kökenli psikoterapi ekollerine alternatif olarak ortaya koyulmuştur. İnsanı kültürel unsurları ile anlamak, öyküsünü dinlemek, söylem analizini yapmak, hedeflere yöneltmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve hedeflere giden yolda kendisine engel olan düşünsel ve duygusal süreçleri düzenlemek MBDT’nin içeriğini oluşturur.

MBDT Terapisi Hedefleri

Rasyonel (Akılcı) Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi’de yer alan ABCDEF modelinin genişletimiş versiyonu olan ABCDEF-G modelini kullanır. G harfi ‘goal’ yani hedefleri işaret eder. Pozitif Psikoloji’ye uygun olarak danışan için pozitif hedefler seçerek, pozitif gelişimi Danışanın ulaştırılmak istenen hedefleri olan G’ler şu unsurları içerir:

  • Anlam
  • Huzur/Barış
  • Sevgi
  • 3 Temel Psikoloji İhtiyaç

Bilişsel Yeniden Yapılandırma

Aynı Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi’de olduğu gibi ABC modelinin B kısmında yer alan negatif, katı (dogmatik), hedeflerden alı koyan, işlevsiz, sağlıksız düşüncelerin yeni düşüncelerle yer değiştirmesi sağlanır. RD & BDT’den farklı olarak ve RD & BDT tekniklerine ek olarak birçok diğer teknik ve uygulamadan yararlanır.

MBDT Terapisi