Bilişsel Davranışçı Terapi Ölçekler

İrrasyonel İnanışlar Ölçeği

Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama,
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması

Ölçeğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Ölçeğin yayınlanmış makalesine ulaşmak için tıklayınız.


Bilişsel Davranışçı Terapi Ölçekler

Genel Tutumlar ve İnanışlar Ölçeği – 2 (72 madde)

Ölçeğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ölçeğin Springer’da yayınlanmış makalesine buradan ulaşabilirsiniz.

Ölçeğin geçerlilik ve güvenlilirlik bilgileri için dr.muratartiran@gmail.com adresine email atınız.