Bilimsel Çalışmalar

Makaleleri

  • A New Scale Based On Rational Emotive Behavior Therapy And Self-Determination Theory: Development Of Rational Emotive Self Determination Scale (RESD). In Preparation.
  • Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram Ve Öz-Belirlenim Kuramı Çerçevesinde Yeni Bir Ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği’nin Geliştirilmesi – Doktora Tezi.
  • “Learning to Perceive Differently with Rational Emotive Behavior Therapy: An Ethical and Professional Approach to Changing Client’s Neurotic Disturbances” American Public University Press. West Virginia, USA.
  • Searching for True Self and Mental Illness: The Role of Intolerance of Uncertainty and Mindfulness. In Preparation. (Psikopatoloji ve  En Doğru-Ben’i Bulmak: Belirsizliğe Karşı Tolerans Düşüklüğü ve Bilinçli Farkındalığın Rolü)
  • An Experimental Research: Rational Beliefs and Its Effectiveness on Treating Mental İllnesses. In Process.(Bir Deneysel Çalışma: Rasyonel İnanışlar ve Bunların Psikopotalojik Rahatsızlıkların Tedavisinde Etkileri.Araştırma Yazım Aşamasındadır)

 

Dahil Olduğu Projeler:

TUBİTAK 1001 – Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı. The Gap between Language and Experience and its Effects on Mental Health: The Importance of Language in Daily Life and Helping Process. (Dil ile Yaşantı Arasındaki Aralık ve Ruh Sağlığına Etkileri: Günlük Yaşamda ve Psikolojik Yardım Süreçlerinde Dilin Önemi)

Çevirileri:

A Practitioner’s Guide To Rational Emotive Behavior Therapy (Third Edition). Authors: Raymond A. DiGiuseppe, Kristene A. Doyle, Windy Dryden, Wouter Backx. In Preparation (Uygulamacının Kitabı: Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi. Yazarlar: Raymond A. DiGiuseppe, Kristene A. Doyle, Windy Dryden, Wouter Backx); Nobel Yayınları. Basım Aşamasında)

Clinical Psychology, A Modern Health Profession. Authors: Wolfgang Linden Paul L. Hewitt. (Klinik Psikoloji- Bir Modern Sağlık Uzmanlık Mesleği. Yazarlar: Authors: Wolfgang Linden Paul L., Yayıncı: Nobel Yayınları.)

Emotional Regulation on Children and Adolescents. Authors: Michael A. Southam – Gerow. (Çocuklarda ve Ergenlerde Duygusal Düzenleme. Yazarlar: Michael A. Southam – Gerow, Yayıncı: Nobel Yayın Dağıtım / Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dizisi)

Danışmanlığını Yaptığı Tezler:

Karakoç, B. (2016). İrrasyonel İnanışların Anksiyete ve Depresyon Üzerindeki İlişkisi ve Birbirleri İle Olan Etkileşimleri. İstanbul Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Yıldırım, R. (2016). İrrasyonel İnanışların Ontolojik İyi Olma Değişkenleri ile Değerlendirilmesi. İstanbul Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.