Psikoterapi

Doç. Dr. Murat Artıran, online terapi hizmeti vermektedir. Psikoterapi seanslarında Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Analiz Terapisi ve Motivasyon Kuramlarından oluşturmuş olduğu kendisine ait olan Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Davranışçı Psikoterapi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

Murat Hoca’nın psikoterapi seanslarında genel olarak neler olur?

Psikoterapi seanslarında ilk olarak danışanların problemleri ve ifade etmek istedikleri konular konuşulur. Bununla birlikte danışan kendini tanıtır. Kişisel özellikleri, ailevi ve sosyal ilişkileri, eğitim ve yaş bilgileri, geçmişindeki önemli olaylar, günümüzdeki stres verici olaylar ve hayatı ve psikolojisi ile ilgili özel bilgiler varsa bu bilgiler not alınır. Gerek görülürse danışan bir takım psikolojik testleri ve anketleri cevaplandırır.

Ardından danışanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özellikleri konuşulur. Bilişsel özellikleri olarak, kendisi, hayat, gelecek ve diğer insanlar hakkındaki varsa irrasyonel inanışları, negatif düşünceleri, algıları ve bilişsel çarpıtmaları konuşulur. Duygusal özellikleri olarak, kendisini en çok rahatsız eden duygular konuşulur. Sonrası da davranışsal olarak, tutumları, alışkanlıkları, özellikle stres verici olaylar karşısındaki reaksiyonları ele alınır.

Hedefler ve Güçlü Yönler

Terapi sürecinde nasıl bir yol izleneceği hakkında konuşulur. Danışanın hedefleri nelerdir? Ulaşmak istediği durum, konum, ortam, yapı, kişilik özellikleri, davranış yapıları, düşünsel şemalar ve sağlıklı duygular konuşulur. Çözmek istediği yaşamsal problemler listelenir. Bu aşamada ayrıca danışanın becerileri, geçmişteki başarıları, kişilik özelliklerinin güçlü yönleri not edilir.

Doç. Dr. Murat Artıran

Twitter: https://twitter.com/drmuratartiran?lang=en

Seanslarda aktif bir etkileşim vardır. Yani psikoterapist olarak Murat hocanın rolü sadece oturup dinlemek not almak değildir. Karşılıklı konuşmalar şeklinde seanslar devam eder. Bazı diğer psikoterapi yaklaşımlarında olduğu gibi terapistin sessiz kalması, sadece dinlemesi ve çok az konuşması gibi bir durum yoktur. Soktratik sorular, didaktik yöntemler, seans içi uygulamalar, rol oyunları ile desteklenen bir terapi yaklaşımı olan bilişsel davranışçı terapi yöntemi ile Murat hoca sizleri konuşmaya, sizlerin soru sormasını desteklemeye ve sorunların açık bir şekilde konuşulmasına yardımcı olur.

Seansların sonunda o seans içerisinde neler konuşulduğu özetlenir. Danışanın hafta boyunca bilişsel, davranışsal ve duygusal olarak neler yapabileceği, sıkıntıları konunsunda hangi aksiyonları alabileceği konuşulur. Bu kısıma ‘ev ödevleri’ kısmı veya ‘aktivite uygulamaları’ kısmı denilir.

Psikoterapi süresi

Her bir seans 50 dakika ile 1 saat arası sürer. Seanslar haftada 1 kez, haftada 2 kez veya 2 haftada 1 şeklinde sürer. Danışanın tercihine, ekonomik durumuna, psikolojik sorunların ağırlığına göre bu süreler birlikte karar verilerek ayarlanır. Her hafta (veya iki haftada bir) belirlenen gün ve saatte seanslar yapılır. Seanslar ilerledikçe danışan kendisini daha iyi hissetmeye başlarsa, ve isterse 2 hafta 1 veya ayda 1 şeklinde görüşmeler sürdürülür. Murat hocanın seans görüşmelerinin sayısı yaklaşık olarak 6 seans ila durumun karmaşıklığı, psikolojk rahatsızlıkların yoğunluğuna göre değişecek şekide 24 seans arasındadır. Yani 1 buçuk ay ila 8 ay arasında sürebilir.

Psikoterapi çoklu uygulamaların kullanıldığı, planlı ve sistematik bir yapısı olan bir ‘tedavi’ yöntemidir. Ruhsal rahatsızlığı (psikopatolojisi) olmayan danışanlar bazen bir görüş almak, psikoterapi sürecini tanımak, kendileri ve sıkıntıları konusunda aydınlanmak isteyebilirler. Bu durumda psikolojik danışmanlık alabilirler. Psikoterapi değil de psikolojk danışmanlık isteyen danışanlar için ise tek seans veya iki seans almak mümkün olabilir. Tabi bu durumda içsel ve dışsal problemlerin çözümü için çok fazla ilerleme kaydedilemeyebilir. Yerine, bu gibi durumlarda, danışan farkındalığını artırmış, psikolojik nitelikli görüşmelerde neler olduğunu öğrenmiş, psikolojisi için neler yapması gerektiği hakkında fikir edinmiş olacaktır.

Aşağıda iletişim numalarını ve tek tek Doç. Dr. Murat Artıran’ın hizmetleri hakkında kısa bilgiler bulacaksınız. Daha fazla bilgi için lütfen iletişim kanallarında irtibata geçebilirsiniz.

PSİKOTERAPİ

Psikoterapi

İletişim & Randevu

 • İletişim Numaraları: 0 212 327 0233 & 0 546 567 34 20 (Sekretarya)
 • Lokasyon 1: Beşiktaş Rasyonel Psikoloji Enstitüsü - Yıldız Cd. No: 61 Beşiktaş / İstanbul
 • Lokasyon 2: Ofis - Millet Cd. No: 16 Kartal - Soğanlık / İstanbul
 • Online terapiler Zoom veya Skype üzerinden yapılır
 • Skype adresi: muratkaanny (Online psikolojik danışmanlık)
 • Email: dr.muratartiran@gmail.com

Online Terapi & Psikolojik Danışmanlık

 • Yurt dışı ve Yurt içinden (İstanbul dışı) psikolojik destek almak isteyen danışanlar içindir.
 • Online terapi hizmeti Zoom veya Skype üzerinden 1 saat sürer ve aynı yüz yüze görüşmelerin formatındadır, herhangi bir değişiklik yoktur.
 • Aşağıdaki kanallardan iletişime geçebilirsiniz:
 • Skype adresi: muratkaanny (Online psikolojik danışmanlık)

Yetişkin Psikoterapi & Psikolojik Danışmanlık

 • Lokasyon 1: Beşiktaş Enstitü (Rasyonel Psikoloji)
 • Lokasyon 2: Kartal (Ofis)
 • Ücret bilgisi: 400 TL (ilk seans - 1 saatlik seans
 • Seanslara devam edildiğinde Üçüncü seanstan sonra ücret 350 TL olacaktır. 

Çocuk & Ergen Psikoterapi & Psikolojik Danışmanlık

 • Lokasyon 1: Beşiktaş Enstitü (Rasyonel Psikoloji)
 • Lokasyon 2: Kartal (Ofis)
 • Ücret bilgisi: 400 TL (ilk seans - 1 saatlik seans)
 • Seanslara devam edildiğinde Üçüncü seanstan sonra ücret 300 TL olacaktır. 

Counseling for English Speakers (İngilizce Psikolojik Danışmanlık)

Psychological counseling for English language speakers. Dr. Murat Artiran, one of the 440 supervisors of Rational-Emotive & Cognitive Behavior Therapy in the World. He studied psychotherapy at Albert Ellis Institute in New York. He lived in the United States for 12 years. His book was published in the USA by Taylor and Francis - Redefinition of Rational Emotive Behavior Therapy from West to the Middle East. He has many published articles in SSCI indexed journals. For appointments please write to dr.muratartiran@gmail.com

Oyun Terapisi

 • Oyun terapisi genel olarak 3-10 yaş arasındaki çocuklar için kullanılır.
 • Online terapi için uygun değildir. Yerine ebeveynler için Filial Terapi'yi alabilirsiniz.
 • Oyun terapisi seansları 35 dakikadır. Diğer 20 dakika da ailelerle görüşmeler yapılır.
 • Uygulanan terapi Yöntemleri:  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi & Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi & Aile Merkezli (Filial) Terapi

Ayrıntılı Tek Seans Psikolojik Değerlendirme

 • Sorunları hakkında bilgi almak, nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bilgi edinmek ve psikolojik destek almaya gerek olup olmadığını öğrenmek gibi ÖN BİLGİ nitelikli ilk görüşmedir.
 • Görüşmelerde değerlendirmeler, soru - cevap veya gerekirse testlerle yapılarak terapist tarafından bilgi verilir.
 • Görüşme ücreti 400 TL'dir.

Ebeveynler için Filial Terapi

Filial Terapi bir psiko-eğitim temelli uygulamadır. Çocuklarınızın gelişimine, onlarla bağınızı sağlamlaştırmaya ve psikolojik sorunlarında onlara destek olmaya yarar. 6-8 seans arası ebeveynlerin katıldığı ONLİNE oturumlarda anne baba veya çocukla ilgilenen kişilere eğitim verilir. 3-9 yaş çocukları olan aileler içindir.


Doç. Dr. Murat Artıran’a başvuru yapabileceğiz bazı konular

Çocuklar’

Çocuklarla çalışırken en iyi yöntemlerden biri bilişsel davranışçı terapi ve çocuk merkezli oyun terapisidir. Ayrıca ebeveynlere eğitim temelli uygulanan Filial Terapi’dir. 

 • Korkular-Kaygılar
 • Konsantrasyon ve dikkat geliştirme
 • Öfke Problemleri
 • Duygusal Düzenleme
 • Davranış Sorunları
 • Yalnızlık
 • Söz dinlememe ve yönergelere uymama,
 • Öz güvenin kaybı
 • Akran Baskısı
 • Cinsel Tercih Kaynaklı Sosyal Problemler,
 • Altını ıslatma
 • İfade Etme ve İletişim Zayıflığı
 • Okula Uyumsuzluk
 • Ödev Yapmamak
 • Sınav Kaygısı
 • Ailelere Çocuk Yetiştirmeyle ilgili psikolojik ve davranışsal destek

Ergenler

Ebeveynlere özerklik kazandırmak, kendi kendine karar alma becerilerini geliştirmek, doğru arkadaşlıklar kurmalarını öğretmek, Anne – Baba ve ergen ilişkisinin geliştirilmesi ergenlerin psikolojik sağlığına iyi gelen önemli unsurlardan birkaçıdır. 

 • Korkular-Kaygılar
 • çökkünlük, umutsuzluk, enerji düşüklüğü, isteksizlik
 • İnternet ve aşırı oyun oynama problemleri
 • öfke problemleri
 • romantik ilişki problemleri
 • takıntılar
 • Aile içi problemler-anlaşmazlık ve ilişki sorunları,
 • Arkadaş-Sosyalleşme Problemleri,
 • Akran Baskısı
 • Ders stresi ve diğer okul problemleri
 • arkadaşsızlık
 • sınav kaygısı
 • uyku-yemek problemleri
 • meslek seçimi

Genç Yetişkinler (18-40 Yaş)

Hayatımızda özellikle ilişki, kariyer, aile, arkadaş seçimi gibi önemli konularda kararlar alma yaşı olarak kabul edilen genç yetişkin zamanlarımızı iyi değerlendirdiğimizde mutluluk ve huzur düzeyimiz artacaktır. Ancak ne var ki hayatın zorlu dönemeçleri bazen psikolojimizin bozulmasına bile neden olmaktadır. Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi bu konuda size yardımcı olabilir. Bilimsel kanıtlı yöntemler ile bilişsel, duygusal ve davranışsal becerilerinizi arıtabilir stres verici olaylar karşısında neler yapmanız gerektiği ve hedeflerinize varmada işe yarar bilgileri kazanabilirsiniz. 

 • Kaygı, aşırı stres, korku
 • çökkünlük, umutsuzluk, enerji düşüklüğü, isteksizlik
 • ilişki sorunları
 • geciktirme-erteleme sorunları
 • mükemmeliyetçilik
 • takıntılar
 • duygusal düzenleme
 • motivasyon kaybı
 • tükenmişlik
 • boşanma sonrası destek
 • iş stresi, mobing
 • hedef seçme, anlam ve varoluşsal kaygılar
 • sosyalleşme sorunları
 • ilişkiye girememe sorunları
 • ailevi iletişim problemleri
 • Yetersiz aile desteği
 • Yakının kaybetme
 • İşsiz kalma,
 • İş değiştirme
 • İş kaybı tehlikesi
 • Stresli çalışma ortamı
 • İşveren ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık
 • Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar
 • İşle ilgili diğer problemlerİş değiştirme
 • İş hayatı kaynaklı sıkıntılar, stres
 • Kariyer değişiklikleri, karasızlıklar
 • Yalnızlık
Psikoterapi
Psikoterapi