Online Terapi Seansları nasıl yapılır?

Online Terapi Seansları nasıl yapılır?

Bu soruyu cevaplamadan önce online terapi olarak bilinen uygulamanın çeşitli isimleri olduğunu hatırlayalım. Bunlar, online psikoterapi, online psikolojik danışmanlık, çevrimiçi terapi, çevirimiçin psikolojik danışmanlık, çevrimiçi psikoterapi, teleterapi (her ne kadar telefonu çağrıştırsa da değildir) ve uzaktan psikoterapi.

Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık farklı şeyler midir?

Genel hatlarıyla hayır, ama detaylar sözkonusu olduğunda evet.

Psikoterapi nedir? Psikolojik danışmanlık nedir? soruları ile başlayalım. Psikoterapi bir ruhsal bozukluğun tedavisi için kullanılan, bir teorik alt yapısı olan, uzun süreli, psikolojik testlerin kullanıldığı, gerekirse ilaç tedavisi ile de desteklenen ağır, kişinin işlevselliğinin çok azaldığı, yaşamsal ve işsel (uğraşıları) fonksiyonlarının oldukça fazla engellendiği zamanlarda kullanılır. Hatta çoğu zaman birey bir TANI almıştır. Yani psikolojik rahatsızlığının bir psikiyatrist tarafından tanışlaştırılmış olma durumu, TANI alma durumudur. Örneğin obsesif kompülsif bozukluk, major depresyon bozukluğu, bibolar bozukluğu ve madde bağımlılığı gibi tanılardan bahsediyoruz. Tedavide çoklu methodlar kullanılır. Tedaviden sorumlu ve yetkili kişi ya bir uzman klinik psikolog ya da psikoterapi eğitimleri almış olan bir psikiyatristtir.

Psikolojik danışmanlık ise daha çok yaşamsal, ilişkisel ve geçici stresörlere karşı kişinin zorlandığı anda yardımcı olan bir alandır. Psikolojik destek sırasında aynı psikoterapi tedavisinde olduğu gibi bazı teorik psikoterapi kuramlarından yararlanılır, ancak bunlar biraz daha ‘light’ halleriyle kullanılabilir. Psikolojik destekten sorumlu ve yetkili kişi uzman klinik psikolog olabildiği gibi son yıllarda tartışılan bir konu olmakla birlikte rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans programlarında mezun olan kişidir. Kesinlikle sadece lisans eğitim almış ne bir psikolog ne de bir psikolojik danışman kanunlarımıza göre psikolojik danışmanlık yapamaz. Danışanlarımıza geri dönelim. Bu danışanlar ruh sağlığı bozukluğu tanısı almış olanlara göre sayıca çoktur. Bu oran bilimsel olmamakla birlikte, tecrübelerime göre yaklaşık olarak psikoloğa başvuranların yüzde 30’u tanı almış olanları, %70’i tanı almamış ancak duygusal ve düşünsel sorunlar yaşayan danışanlardır. Tabi ki uzman psikoloğun mesleki tecrübesi, klinik durumlarla çalışması gibi konular kendisine başvuranlar danışan profilinde farklılıklar getirecektir. Bir başka ifade ile, psikolojik danışmanlık almak isteyen danışanlar psikoloğa başvuruda ruhsal bir rahatsızlıkları olmaktan ziyade ilişkisel, iş, arkadaşlık, stres, çözüm üretememe ve istediklerini gerçekleştirememe gibi konularda psikoloğa başvururlar, bu danışanların sayısı oldukça fazladır.

Online Terapi Seansları nasıl yapılır?

Online terapinin yüz yüze terapiye göre kendine has incelikleri vardır. Örneğin gizlilik ve danışanın hakları biraz daha disiplinli şekilde yönetilmelidir. Online seanslara adapte olamayan danışanlar yüz yüze seanslara yönlendirilmelidir, devam etmek doğru olmayacaktır. Online terapinin hem uzman hem de danışan açısından düşünüldüğünde aynı yüz yüze terapinin ortamında olduğu gibi sakin, özel, ses ve gürültüden uzak, ‘privacy’ dediğimiz ortamın yaratıldığı mekanlarda olması gerekir. Online seanslarda özellikle vücut dilini yansıtabilmek için her iki tarafında kamerasını buna göre ayarlaması gerekir. Online seans sırasında ekrana çok yakınlaşmak uygun olmayacaktır. Ses ve görüntü kalitesinin maksimum düzeyde online seansı engellemeyecek şekilde olması gerekir. Tecrübelerime göre dolayısıyla telefondan bağlanmak yerine laptoptan veya masaüstü bilgisayardan bağlanmak en doğrusudur.

Kendinizi online olduğu için rahat hissetmiyorsanız, seanslarda kendinizi ifade edemiyorsanız yüz yüze terapi almanız daha doğru olacaktır. Online terapi seansları nasıl yapılır? sorusu ve diğer sorularınız hakkında daha fazla bilgi için dr.muratartiran@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Diğer psikoterapi seansları için şu sayfaya gidebilirsiniz.

Online Psychotherapy Sessions Murat Artiran

Online terapi seansları nasıl yapılır? sorusunun yanında nasıl yapılmaz konusunu da ele almak lazım. Görüntü ve ses kalitesi düşükse yapılmaz. Bireyin ağır psikolojik bozukluğu, tanı almış bozukluğu varsa yapılmaz. Online seanslar için rahatça konuşabileceği bir ortam yoksa yapılmaz. Teknoloji ve siber dünya hakkında önyargıları varsa terapi süreçleri de bundan olumsuz etkilenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir